فروشگاه محصولات و خدمات سواد رسانه ای گروه تربیتی رسانه ای اسرا :

https://idpay.ir/esragroup/shop


ارتباط با مسئول گروه تربیتی رسانه ای اسرا :

علیرضا خوش منظر

09196657042


و یا کانال سروش »

www.Sapp.ir/esragroup